Izložba Art simpozija ‘Jahorina'
28.02. - 08.03.2007.

otvorenje 28.02.2007 - 19:00

Izlažu umjetnici iz BiH, Srbije, Hrvatske, Njemacke, Ceške: Dragan Bartula, Anka Danailovska, Pal Decov, Željko Filipovic, Irfan Hozo, Zoran Jovanovic-Dobrotin, Branka Kneževic-Jankovic, Slobodan Kneževic, Vaclav Malina, Zdravko Mandic, Ana Milosavljevic, Vlastimir Vlasta Nikolic, Jusuf Jusa Nikšic, Pavel Pop, Aleksandar Pribicevic, Mirjana Savova, Kimihico Sekiyama, Nikola Stepanovic, Marko Stojanovic, Kazunori Shirashi, Svetislav Šljukic, Zvonko Tilic, Milivoje Unkovic, Maria Zlatanova.

 index

 

 

page designed by atijas mihajlo