Andrijana Mlinarevic - Cvetkovic rodena je 1980. godine u Širokom Brijegu. Diplomirala je slikarstvo na ALU u Širokom Brijegu u klasi red. prof. Ante Kajinica 2004. godine. Clanica je ULU BiH i ULU En Face. Izlagala je na dvije samostalne i nekoliko skupnih izložbi. Na završnoj je godini poslijediplomskog studija ARS SACRAkod mentora red. prof. Ante Kajinica u Širokom Brijegu.

VRTOVI MOG DJETINJSTVA
ANDRIJANA MLINAREVIC CVETKOVIC
28 .11. - 16.12.2007 

 

page designed by atijas mihajlo