Ivana Cavar rodena je u Širokom Brijegu. Diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi prof. Vasilija J. Jordana. Magistrirala je 2005. godine na postdiplomskom studiju "Ars Sacra " na ALU - Široki Brijeg. Clan je ULUBiH-a od 2005. godine.

SUSRETI SVJETOVA
IVANA CAVAR
05 .11. - 26.11.2007 

 

page designed by atijas mihajlo